CORONA RIVM

CORONA FAQ

De meest gestelde vragen rondom het Corona virus die wij van onze klanten krijgen:
Wij werken deze pagina bij als er nieuwe informatie of ontwikkelingen zijn.
Laatste update 07-03-2021

1) Hoe gaan wij om met Corona?
Voor veel groepen zitten de huidige Corona maatregelen een verblijf niet in de weg.
Bij het Basis onderwijs hoeven leerlingen ook geen 1,5 meter afstand te houden. 

Er zijn nu wel tijdelijk extra maatregelen opgesteld, zie punt 2.

2) Extra maatregelen vanaf  15 oktober 2020
Landelijk gelden nu extra maatregelen. 

De details in de noodverordening zijn nog niet allemaal bekend maar in hoofdlijnen zijn er 2 voorwaarden:

Groepen mogen met maximaal 4 personen boven de 12 jaar samenkomen.

In één ruimte mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn.


Groepen kleiner dan 30 personen en met maximaal 4 personen boven de 12 jaar kunnen sowieso hun verblijf door laten gaan.

Groepen die aan bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen zijn welkom. Voor groepen die hier niet aan kunnen voldoen (omdat ze te groot zijn of omdat er teveel deelnemers boven de 12 jaar zijn) gaan we kijken welke alternatieven er zijn om een verblijf alsnog mogelijk te maken. 

3) Is er geen uitzondering voor scholen, muziek- , dans- , kerkelijke- en sportgroepen?
De noodverordening is hier niet heel erg duidelijk in dus we hebben bij de gemeentes en veiligheidsregio nagevraagd hoe dit zit. Zij geven aan dat deze uitzonderingspositie hele erg strikt genomen moet worden en alleen geldt tijdens de activiteit zelf. De muziekvereniging mag dus wel met meer personen repeteren, maar niet met meer personen lunchen en / of blijven slapen. Hetzelfde geldt voor sport, dans, educatie en kerkelijke groepen.
 

4) Wat is de status voor groepen die na 15 oktober aankomen
De huidige maatregelen gelden tot medio november, hoe de situatie daarna zal zijn weten we niet. Het kan zijn dat de maatregelen versoepeld worden maar die zekerheid is er natuurlijk niet. Zodra er meer duidelijkheid is voor de periode na november zullen we dat uiteraard met de groepen bespreken.

 

5) Hoe zit het met afstand houden?

• Deelnemers vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand van anderen
• Voor middelbare scholen (dus niet mbo/hbo/universiteit) geldt dat leerlingen (ook als ze 18 of ouder zijn) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden.

 

6) Mogen studenten- en studieverenigingen ook verblijven in een groepsaccommodatie?
Ja, maar er zijn door het kabinet wel aanvullende voorwaarden gesteld. Studenten- en studieverenigingen zullen zich dus wel aan deze voorwaarden moeten houden. Het kan dus zijn dat het inhoudelijke programma iets aangepast moet worden.

de samenkomst is geaccordeerd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio

de samenkomst is gericht op studie of sport

de samenkomst is kleinschalig - hier is geen limiet benoemd, we adviseren activiteiten in kleinere groepjes te verdelen

tijdens de samenkomst worden geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd

activiteiten vinden niet plaats 22:00 uur en 06:00 uur.


7) Hoe zit het met sanitair?
Er zijn voor groepsaccommodaties geen specifieke regels. Dit houdt ook in dat er geen specifieke regels zijn omtrent sanitair, zolang deze toebehoord aan de groepsaccommodatie. Uiteraard is het wel van belang dat de groep op een verantwoorde wijze gebruik maakt van het sanitair en de regels van het RIVM naleefd.

 

8) Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat gebeurt er nu?
Indien de samenstelling van de groep niet voldoet aan de voorwaarden van het kabinet dan mag de groep niet samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de groep alleen maar uit volwassenen bestaat en onderling geen 1,5 meter afstand kan houden. De groep zal de samenstelling moeten aanpassen zodat wel aan de voorwaarden voldaan kan worden of de groep moet kiezen om de reservering te annuleren. Wij moeten er bovendien op toe zien dat de groep niet alsnog bij ons samenkomt, wij zullen dit dus ook naleven.

 

9) Mag ik dan kosteloos annuleren of verplaatsen vanwege Corona?
Nee, dat is niet mogelijk. Onze groepsaccommodatie is door de overheid niet "op slot gezet" en in principe gewoon open. 
De Autoriteit Consument & Markt geeft dan het volgende aan: 


Advies ACM:
Boekte u met een (vrienden)groep een accommodatie die nog open is? Dan kan de aanbieder van de accommodatie de dienst nog wel leveren. Normaal moet u dan gewoon betalen. In de voorwaarden van uw aanbieder kunt u zien wat hun regels over betalen zijn.


10) Maar jullie kunnen ons toch niet bedienen?
In juridische zin kunnen we dat wel, wij kunnen namelijk niet voor elke groep beoordelen of die zich aan de voorwaarden kan houden of niet. We snappen echter wel dat het zeer lastig is voor groepen om aan de voorwaarden te voldoen zonder voorbij te gaan aan de doelstelling van het verblijf, namelijk mensen bij elkaar brengen, samen zijn en van elkaar leren of samen plezier hebben.

 

11) Wij (denken dat we) voldoen aan de voorwaarden, kunnen we komen?
Ja, als de groep voldoet aan de voorwaarden zijn jullie uiteraard welkom

 

12) Hoe zit het met de slaapruimtes, daar kunnen we toch geen 1,5 meter afstand houden als volwassenen?
Voor personen tot 18 jaar of leerlingen van basis- en middelbare scholen is dit ook niet nodig. Voor personen boven de 18 jaar is het aan de groep om ervoor te zorgen dat dit alsnog kan. Het is mogelijk om tijdelijk tentjes of caravans bij de groepsaccommodatie te plaatsen. Zo kan de groep eigen tentjes meenemen om ook in de nachtsituatie de 1,5 meter te waarborgen. 


13) Kunnen we nog gebruik maken van de catering die bij ons verblijf zit?
Ja, catering is nog steeds toegestaan en wordt door ons volgens alle protocollen verzorgd.

 

 

Specifieke maatregelen in het pand.

In onze accommodatie werken we met looproutes, tevens zijn er huisregels om zoveel
mogelijk 1.5 meter afstand van elkaar te kunnen houden.
Desinfectie punten staan in vrijwel alle ruimtes en op de slaapzalen wordt geadviseerd om een bed
om en om te gebruiken, hoofd- en voeteind exact andersom als bij de buurman of buurvrouw.

De slaapruimtes zijn vanwege de vele dakramen en de nooddeuren 
zeer goed te ventileren, in elke slaapzaal staat nog een extra torenventilator
om de lucht te laten circuleren en ter verkoeling in de zomer.


Wij verwachten van onze gasten dat ze de huisregels ten alle tijden opvolgen en
als groep zijn ze daar ook zelf verantwoordelijk voor, wij leveren het stappenplan
en het is aan u om het ook uit te voeren en vooral uw
Gezonde Verstand te gebruiken. 

 


Groepslid is ziek?
Is er iemand in uw groep ziek, dan is de huursom voor deze persoon meestal volledig gedekt
door een groepsannuleringsverzekering, indien deze is afgesloten.
U kunt dan uw annulering aan ons doorgeven en wij zorgen voor de benodigde papieren
voor deze persoon.